อัตราค่าเข้าชมเมืองโบราณ

อัตราค่าบริการสำหรับบุคคลทั่วไป    (ซื้อบัตรเข้าชมออนไลน์)

 

ค่าเข้าชมสำหรับบุคคลทั่วไป (คนไทย)
***หมายเหตุ
บัตรคุ้มสยาม สามารถใช้บริการได้ดังนี้

+ จักรยาน บัตร 1 ใบ สำหรับ 1 ท่าน

+ รถรางชมเมือง (พร้อมรถกอล์ฟรับ-ส่ง จากหน้าเมืองถึงตลาดน้ำ)

เปิดให้บริการวันจันทร์ - วันเสาร์ ตามรอบที่กำหนดดังนี้ 

รอบที่ 1 10.00 -12.00 น.

รอบที่ 2 13.00 -15.00 น.

รอบที่ 3 15.00 -17.00 น.

รอบที่ 4 17.00 -19.00 น.

+ นั่งเรือ  ให้บริการเวลา 09.00 -16.00 น.

**รถรางสายรอบเมือง วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ สามารถขึ้นรถรางได้ทุกคันตามสถานี

**รถรางสายชมเมือง สามารถขึ้นได้ที่ตลาดน้ำ(ร้านริมน้ำ)ตามรอบและเวลาที่กำหนด

ไม่สามารถขึ้นระหว่างทางได้ หากตารางเวลาการเข้าชมมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่

จะแจ้งให้ทราบก่อนเข้าชม 


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02-323-4094-9

 

 

บัตรคุ้มสยาม(คนไทย) ***

เที่ยวชม ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.

ผู้ใหญ่ ท่านละ 350 บาท
เด็ก ท่านละ 175 บาท

นำรถยนต์ส่วนบุคคล/รถตู้ เข้าไป

 (ราคาไม่รวมคนขับ)คันละ 400 บาท

(ราคานี้รวมรถราง จักรยาน และนั่งเรือ)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
เที่ยวชม ตั้งแต่เวลา 16.00-19.00 น.

ผู้ใหญ่ ท่านละ 175 บาท
เด็ก ท่านละ 80 บาท

นำรถยนต์ส่วนบุคคล/รถตู้ เข้าไป

 (ราคาไม่รวมคนขับ)คันละ 200 บาท

(ราคานี้รวมบริการรถรางและจักรยาน)


ค่าเข้าชมสำหรับบุคคลทั่วไป (ชาวต่างประเทศ )

เที่ยวชม ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.

ผู้ใหญ่ ท่านละ 700 บาท
เด็ก ท่านละ 350 บาท

นำรถยนต์ส่วนบุคคล/รถตู้ เข้าไป

 (ราคาไม่รวมคนขับ)คันละ 400 บาท

(ราคานี้รวมรถราง จักรยาน และนั่งเรือ)


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
เที่ยวชม ตั้งแต่เวลา 16.00-19.00 น.

ผู้ใหญ่ ท่านละ 350 บาท
เด็ก ท่านละ 175 บาท

นำรถยนต์ส่วนบุคคล/รถตู้ เข้าไป

 (ราคาไม่รวมคนขับ)คันละ 200 บาท

(ราคานี้รวมบริการรถรางและจักรยาน)

 -----------------------------------------------------------------

 

** มีบริการ Audio Guide ( ไทย, อังกฤษ, จีน, เกาหลี, รัสเซีย )

** ชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทย สามารถใช้สิทธิ์ราคาบัตรคนไทย โดยต้องแสดงหลักฐานของการมีถิ่นพำนักในประเทศไทย ตามเงื่อนไขของบริษัท เมืองโบราณ จำกัด เท่านั้น  ซึ่งหลักฐานหรือเอกสารที่นำมาแสดงนั้นสามารถใช้ได้เฉพาะกับเจ้าของหลักฐานหรือเอกสารที่ระบุชื่อไว้ 

อัตราเข้าชมพิเศษ สำหรับนักเรียน-นักศึกษา ที่มาเป็นหมู่คณะในนามโรงเรียนหรือสถานศึกษา
* สอบถามรายละเอียดได้ที่
ฝ่ายขายนครริมขอบฟ้า เมืองโบราณ 02-323-4094-9 โทรสาร 02-323-4055
 

 
 

www.AncientCity.com © 2007 สงวนสิทธิ์ ตามกฏหมาย โดย บริษัท วิริยะธุรกิจ จำกัด. ห้ามทำสำเนา คัดลอก
หรือเผยแพร่ ส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือทั้งหมด ด้วยวิธีการใดใด โดยมิได้รับอนุญาต