Home :: ของที่ระลึก

ประเภทหนังสือ

ประเภทภาพวาดและแผนที่


เทวรูปหล่อสำริด สกุลช่างเมืองโบราณ         
 พระโพธิสัตว์  พระพรหม  พระนารายณ์  พระศิวะ  
         

             
 พระสุรัสวดี  พระอังคาร  พระพุธ พระราหู              

             
 พระพฤหัสบดี พระศุกร์ พระเสาร์
 มนุษยนาค              

 


 

งานดีบุก         
 เมืองโบราณ  ช้างสามเศียร

 
         
             
 ช้างหมอบ  ตลาดโบราณหรือตลาดบก

             
             
 ที่คั่นหนังสือดีบุก บุคคลนั่งชันเข่าประดับทางขึ้นปราสาทเขาพระวิหาร

             
                 
พระที่นั่งสรรเพชญปราสาท รูปบุคคลสวมเครื่องศิราภรณ์                  
                 
สิงห์ทวารบาลช้างเอราวัณ สิงห์ทวารบาลเมืองโบราณ                  
                 
สิงห์ทวารบาลช้างเอราวัณ สิงห์ประดับประตูทางเข้าพระที่นั่งสรรเพชญปราสาท                  

 


 

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 709 1644-8 ต่อ 102 (คุณ นา)

www.AncientCity.com © 2007 สงวนสิทธิ์ ตามกฏหมาย โดย บริษัท วิริยะธุรกิจ จำกัด. ห้ามทำสำเนา คัดลอก
หรือเผยแพร่ ส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือทั้งหมด ด้วยวิธีการใดใด โดยมิได้รับอนุญาต