Home :: ประกาศรับสมัครงาน

รับสมัครงาน ด่วน!

- พนักงานต้อนรับ 1 อัตรา(ป.ตรี) เอกสารประกอบการสมัคร
- ฝ่ายการตลาด,ขายทั่วไป 3 อัตรา - สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
- ฝ่ายการตลาดต่างประเทศ 2 อัตรา(จีน,อังกฤษ) - สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
- พนักงานขายของ 2 อัตรา - วุฒิการศึกษา 1 ฉบับ
- พนักงานจำหน่ายบัตร 1 อัตรา(ป.ตรี) - ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ
- พนักงานขับรถราง 3 อัตรา(มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์) - รูปถ่าย 1 รูป
- เจ้าหน้าที่งานสนุบสนุนและบริการ 4 อัตรา  
- พนักงานสวน 2 อัตรา  
- พนักงานเสริฟ 1 อัตรา(ชาย)  
- รปภ. 2 อัตรา  
 
     

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02-323-4094-9 ต่อ 318,221,308

www.AncientCity.com © 2007 สงวนสิทธิ์ ตามกฏหมาย โดย บริษัท วิริยะธุรกิจ จำกัด. ห้ามทำสำเนา คัดลอก
หรือเผยแพร่ ส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือทั้งหมด ด้วยวิธีการใดใด โดยมิได้รับอนุญาต