Home :: #สงกราณต์เมืองโบราณ สมุทรปราการ 2560

เชิญเที่ยวงาน

"สรงน้ำ 3 กรุง 7 อาณาจักร ถวายความจงรัก 10 รัชกาล" วันที่ 13-16 เมษายน 2560 เวลา 09.00-19.00 น. ณ เมืองโบราณ

#โปรโมชั่นบัตรเข้าชมราคาพิเศษคนไทย

บัตรผู้ใหญ่ 100 บาท เด็ก 50 บาท (รวมบริการรถรางและจักรยาน)ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของเมืองโบราณ ภายในสถานที่ต่างๆ ดังนี้

- กรุงศรีอยุธยา บริเวณ วิหารพระศรีสรรเพชญ
- กรุงธนบุรี บริเวณมหาวิหารวชิรธรรม พุทธาวาสแห่งอนัตตจักรวาล
- กรุงเทพฯ บริเวณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท - อาณาจักรทวารวดี บริเวณวิหารทวารวดี
- อาณาจักรสุโขทัย บริเวณวิหารสุโขทัย
- อาณาจักรล้านนา บริเวณวิหารเมืองสะเมิง
- อาณาจักรล้านช้าง บริเวณพระธาตุบังพวน
- อาณาจักรลพบุรี บริเวณพระปรางค์สามยอด
- อาณาจักรศรีวิชัย บริเวณพระบรมธาตุไชยา
- อาณาจักรขอม บริเวณปราสาทหินพิมาย
*สำหรับท่านที่ร่วมสรงน้ำครบทั้ง 10 แห่ง และร่วมกิจกรรมผ่าน facebook: เมืองโบราณ สมุทรปราการ จะได้รับเหรียญพระพุทธเจ้า 28 พระองค์ (1 ท่าน/ 1 องคฺ์)#บริเวณฟรีโซน #ตลาดบก มีอุโมงค์น้ำความยาวกว่า 100 เมตร ให้ท่านได้เล่นน้ำคลายร้อน และมีการออกร้านอาหาร เครื่องดื่มมากมาย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-323-4094-9 หรือ  Facebook: เมืองโบราณ สมุทรปราการ

www.AncientCity.com © 2007 สงวนสิทธิ์ ตามกฏหมาย โดย บริษัท วิริยะธุรกิจ จำกัด. ห้ามทำสำเนา คัดลอก
หรือเผยแพร่ ส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือทั้งหมด ด้วยวิธีการใดใด โดยมิได้รับอนุญาต