Home :: #จิบชา กินขนม ชมตลาดบก

จัดต่อเนื่องงานสยามสามฤดูเที่ยวฟรีตลาดบก เมืองโบราณ สมุทรปราการ


เมืองโบราณ สมุทรปราการ จัดงานสยามสามฤดูอย่างต่อเนื่องเป็นเดือนที่สอง ในบริเวณพื้นที่ฟรีโซนตลาดบก ซึ่งในเดือนกันยายนนี้

“งานสยามสามฤดู #จิบชา กินขนม ชมตลาดบก” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-25 กันยายน 2559 เวลา 09.00-21.00 น. นักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวงาน

ได้ฟรี...  ไม่เสียค่าบัตรผ่านประตู ภายในงานมีออกบูธสินค้าจำหน่ายชาหลากหลายชนิด อาทิ ชาต่างประเทศ ชาไทย ชาสมุนไพร ชาดอกไม้ ฯ

อุปกรณ์ชงชาประเภทต่างๆ รวมถึงขนมของว่าง ทานคู่กับชารสเยี่ยม


ตลาดบกเมืองโบราณ เป็นบรรยากาศของชุมชนเมืองในอดีต ที่เล่าเรื่องราวการใช้ชีวิตของผู้คนในย่านตลาดโบราณ ที่มีร้านรวงต่างๆ

ตั้งอยู่มากมาย  เช่น  ร้านค้าขายสิ่งของจำเป็น  ร้านขายทอง ศาลเจ้า โรงมหรสพ หรือแม้กระทั่ง โรงเหล้า โรงบ่อน เป็นต้น ดังนั้นนักท่องเที่ยว

นอกจากจะมาเที่ยวชมซื้อสินค้าภายในตลาดบกแล้ว  ท่านยังได้สัมผัสภาพบรรยากาศความทรงจำจากอดีต ที่ทางเมืองโบราณรักษาตัวอาคาร

แบบดั้งเดิมไว้ ให้หวนระลึกถึงบรรยากาศสมัยเก่าได้อย่างมีชีวิตชีวา  


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-323-4094-9 หรือ  Facebook: เมืองโบราณ สมุทรปราการ

 

www.AncientCity.com © 2007 สงวนสิทธิ์ ตามกฏหมาย โดย บริษัท วิริยะธุรกิจ จำกัด. ห้ามทำสำเนา คัดลอก
หรือเผยแพร่ ส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือทั้งหมด ด้วยวิธีการใดใด โดยมิได้รับอนุญาต