Home :: สงกราณต์ช้างเอราวัณ 2560

บูชาสัตตมงคลสถาน ถวายน้ำสงกรานต์ จุฬามณี รวมใจภักดี พระภูมี 2 แผ่นดิน

พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ สมุทรปราการ
ขอเชิญร่วมงาน"บูชาสัตตมงคลสถาน ถวายน้ำสงกรานต์ จุฬามณี รวมใจภักดี พระภูมี 2 แผ่นดิน" วันพฤหัสบดีที่13 - วันอาทิตย์ ที่ 16 เมษายน 2560 เวลา 09.00-19.00 น.

#เข้าร่วมกิจกรรมฟรี วันที่ 13 เมษายน 2560 เวลา 09.00-12.00 น.
พิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ณ พระเจดีย์เกศแก้วจุฬามณี...
ประธานฝ่ายสงฆ์ เจ้าประคุณสมเด็จ พระพุฒาจารย์ เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม

#โปรโมชั่นบัตรราคาพิเศษคนไทย ผู้ใหญ่ 100 เด็ก 50 บาท

สักการะพระเจดีย์จุฬามณี, องค์อินทร์, องค์ช้างเอราวัณ, พระพรหม พระพิฆเนศ, พระตรีมูรติ
สรงน้ำพระประจำวันเกิด ลอดท้องช้างเทพมงคล 26 เชือก 29 องค์ เพื่อความเป็นสิริมงคล

สอบถามโทร 02-371-3735-6 

www.AncientCity.com © 2007 สงวนสิทธิ์ ตามกฏหมาย โดย บริษัท วิริยะธุรกิจ จำกัด. ห้ามทำสำเนา คัดลอก
หรือเผยแพร่ ส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือทั้งหมด ด้วยวิธีการใดใด โดยมิได้รับอนุญาต