ป้อมและกำแพงเมืองฉะเชิงเทรา (97)

ฉะเชิงเทรา

Share

Copied
  • ข้อมูล
ป้อมกำแพงแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อป้องกันข้าศึกที่จะยกกองทัพมาทางด้านทิศตะวันออกไม่ให้ยกเข้ามาตีกรุงเทพฯ ได้โดยง่าย โดยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้กรมหลวงรักษ์รณเรศร์ เป็นแม่กองสร้างป้อมและกำแพงไว้เมื่อ พ.ศ. ๒๓๗๗ ป้อมมีขนาดกว้าง ๓๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร เมื่อ พ.ศ. ๒๓๙๑ เกิดกบฏพวกอั้งยี่ (พวกคนจีนที่ค้าฝิ่นและปล้นเรือสินค้าในสมัย รัชกาลที่ ๓) ฆ่าเจ้าเมืองชื่อ พระยาวิเศษฤาชัยตาย แล้วยึดป้อมและกำแพงนี้เป็นที่ตั้งในการต่อสู้ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้พระยาคลัง (ภายหลังได้รับตำแหน่งเป็นสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหา -ประยูรวงศ์) ยกคนจากเมืองสมุทรสาครไปปราบพวกอั้งยี่ตายไปมากกว่า ๓,๐๐๐ คน เหตุการณ์จึงสงบลง

สถานที่ตั้งป้อมและกำแพงเมืองฉะเชิงเทรา (97)

แสดงความคิดเห็น