โรงละคร (94)

Share

Copied
  • ข้อมูล
ความโอ่อ่าอย่างหนึ่งของราชสำนักสมัยกรุงศรีอยุธยาก็คือ ในพระราชฐานมีอุทยานที่สวยงาม มากมายด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิด มีน้ำตกเขามอ น้ำพุในยามว่างหรือเวลาที่เป็นมงคลพระเจ้าแผ่นดินโปรดให้มีการเล่นละครและดนตรีเป็นประจำจนเกิดเป็นละครในขึ้น มีการนำเรื่องราวจากชาดก นิทานท้องถิ่น และวรรณกรรมของต่างชาติมาแต่งเป็นบทละครมากมาย เช่น รามเกียรติ์ สังข์ศิลป์ชัย อิเหนา มโนราห์ เป็นต้น สืบทอดมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์

เมืองโบราณได้สร้างโรงละครขึ้นเป็นอาคารโถง ซึ่งก็คือเวทีสำหรับการแสดงละครยังมีปรากฏให้เห็นในภาพจิตรกรรมโบราณ

สถานที่ตั้งโรงละคร (94)

แสดงความคิดเห็น