กุฏิพระสงฆ์ (34)

Share

Copied
  • ข้อมูล
กุฏิพระสงฆ์นี้เป็นของเก่าแก่ที่เมืองโบราณขอผาติกรรมมาจากวัดสิตราราม จังหวัดตาก สร้างด้วยไม้สักทั้งหลัง มีขนาดใหญ่ เพราะเป็นของสำคัญของจังหวัดตาก มีลักษณะการก่อสร้าง แสดงให้เห็นฝีมือช่างท้องถิ่น ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น

สถานที่ตั้งกุฏิพระสงฆ์ (34)

แสดงความคิดเห็น