สวนขุนช้างขุนแผน (31)

Share

Copied
  • ข้อมูล
เรื่องขุนช้างขุนแผนเป็นนิทานที่แต่งเป็นบทกลอนสำหรับขับเสภา มีมาแต่ครั้งสมัยอยุธยาตอนปลาย ครั้นเสียพระนครแก่กองทัพพม่า เมื่อ พ.ศ. ๒๓๑๐ ต้นฉบับเสภากระจัดกระจายสูญหาย พอถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ในรัชกาลที่ ๒ และ ๓ บรรดากวีทั้งหลายได้ช่วยกันแต่งใหม่เป็นตอน ๆ สำหรับขับเสภาชั่วคืนหนึ่ง ๆ ต่อมาจึงได้มีการรวบรวมขึ้นเป็นหนังสือเรื่องขุนช้างขุนแผน เนื้อความของเสภาเรื่องนี้มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น ในท้องที่ สามแห่ง คือ พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี และกาญจนบุรี

เมืองโบราณได้จัดสวนขุนช้างขุนแผนขึ้น โดยมีรูปปั้นแสดงเหตุการณ์ตอนต่าง ๆ ดังนี้คือ นางพิมพิลาไลยกับนางสายทองผู้เป็นพี่เลี้ยงพากันออกไปที่ไร่ฝ้ายขุนแผนขึ้นเรือนขุนช้าง จับขุนช้างกับนางพิมพิลาไลย (นางวันทอง) มัดประจาน ขุนแผนมีกุมารทองยืนอยู่บนบ่า และมีม้าสีหมอกอยู่ข้างๆ ขุนแผนขี่ม้ากับขุนเพชรอินทรา ขุนแผนฆ่าขุนรามอินทรา เปรตนางวันทองห้ามทัพพระยาไวยวรนาถ

สถานที่ตั้งสวนขุนช้างขุนแผน (31)

แสดงความคิดเห็น