คุ้มขุนแผน (19)

(เรือนไทยอยุธยา)

Share

Copied
  • ข้อมูล
เมืองโบราณได้สร้างเรือนไทยอยุธยาโดยถ่ายแบบมาจากคุ้มขุนแผน ซึ่งทางราชการได้สร้างขึ้นไว้กลางสระบริเวณคุกโบราณหลังวัดเกษ จังหวัดอยุธยา มีตะแลงแกงอยู่ทางทิศตะวันออก ส่วนทิศใต้คือถนนหน้าหับเผย ตามท้องเรื่องในวรรณคดีเรื่อง ขุนช้างขุนแผน ชวนให้เข้าใจว่าขุนแผนมาติดคุกอยู่ที่นี่นานหลายปี จึงสร้างเป็นอนุสรณ์ของขุนแผน

คุ้มขุนแผนเป็นเรือนหมู่สี่หลัง มีชานกลางหรือชานแล่นถึงกันเป็นรูปสี่เหลี่ยมและมีหอนั่งอยู่ตรงกลางเป็นหอโถง ส่วนเรือนทั้งสี่หลังจะโยงหอนั่งและชานแล่นทั้งสี่ด้าน
คุ้มขุนแผนนี้ที่จริงแล้วควรเรียกว่าเรือนขุนช้างจะเหมาะกว่า เพราะเป็นลักษณะเรือนของผู้มีฐานะและได้แบบมาจากวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผน ตอนขุนแผนขึ้นเรือนขุนช้าง ซึ่งในวรรณคดีได้พรรณนาสภาพต่าง ๆ บนเรือนนั้นอย่างชัดเจน นำมาเปรียบเทียบกับแบบบ้านโบราณที่มีรูปทรงงดงามของคหบดีอีกหลายแห่งแล้วจึงก่อสร้างขึ้นตามแผนผังของคุ้มขุนแผนดังที่เห็น

แสดงความคิดเห็น