พระปรางค์สามยอด (35)

ลพบุรี

Share

Copied
  • ข้อมูล
พระปรางค์สามยอดสร้างด้วยศิลาแลง ตั้งอยู่กลางใจเมืองลพบุรี ศิลปกรรมการก่อสร้างของสถาปัตยกรรมแห่งนี้คล้ายศิลปะขอมเรียกกันว่า ศิลปะแบบลพบุรี อายุราวพุทธศตวรรษที่ ๑๘ เป็นศิลปะร่วมสมัยกับบายนของขอม ซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองพระนครหลวง (นครธม) ในประเทศเขมร

ลักษณะสถาปัตยกรรมเป็นปรางค์สามองค์ ก่อด้วยศิลาแลงตั้งอยู่บนฐานเดียวกัน สร้างขึ้นในบริเวณที่เป็นเนินดินสูง ภายนอกองค์ปรางค์ประดับด้วยลายปูนปั้น ส่วนที่ต้องการสำหรับลวดลายอย่างละเอียด ทำด้วยหินทราย ได้แก่ กรอบประตู เสา บัว พระปรางค์สามยอดแห่งนี้ สร้างขึ้นตามคติพุทธศาสนานิกายมหายาน มีความหมายถึงทางปรมัตถ์ กล่าวคือ พระพุทธเจ้ามีกายเป็นสามอย่างเรียกว่า ธรรมกาย คือ พระธรรม สัมโภคกาย คือกายอันอยู่ในอำนาจการเกิด แก่ เจ็บ ตาย และ นิรมานกาย คือกายอันบริสุทธิ์ปราศจากกิเลส พระปรางค์องค์กลางเป็นที่ประดิษฐานพระอาทิพระพุทธเจ้า ส่วนพระปรางค์องค์ขวาและซ้ายเป็นที่ประดิษฐานพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรและนางปรัชญาปารมิตาตามลำดับ

สถานที่ตั้งพระปรางค์สามยอด (35)

แสดงความคิดเห็น