ท้องพระโรงกรุงธนบุรี (16)

Share

Copied
  • ข้อมูล
ท้องพระโรงกรุงธนบุรีหรือพระราชวังเดิม ปัจจุบันคือพิพิธภัณฑ์กองทัพเรือมีลักษณะเป็นอาคารทรงไทยชั้นเดียวแบบตรีมุข หลังคาลดชั้น ตัวท้องพระโรงเป็นตึกสองหลังเชื่อมกัน หลังแรกเป็นท้องพระโรง หลังคาไม้มุงด้วยกระเบื้องดินเผา พื้นอาคารที่สำหรับขุนนางเข้าเฝ้า ก่ออิฐถือปูนสูงกว่าพื้นดินก้าวเดียว ที่ประทับออกว่าราชการทำเป็นอัฒจันทร์ลดชั้นพื้นไม้สูง ๑ เมตร ๒๐ เซนติเมตร มีบันไดสองข้าง อาคารหลังที่สองเรียกว่า พระที่นั่งขวาง เป็นส่วนพระราชมณเฑียรพื้นปูกระดาน

ท้องพระโรงกรุงธนบุรีที่สร้าง ณ เมืองโบราณนี้ ภายในห้องบรรทมของท้องพระโรงมีภาพจิตรกรรมฝาผนังฝีมือของนายไกรสร ศรีสุวรรณและคณะ เขียนเป็นภาพพงศาวดารกรุงธนบุรี ส่วนการตกแต่งภายในยังคงแบบจีนเอาไว้ เช่น บานประตูไม้แกะ โต๊ะ เก้าอี้ พระแท่นบรรทม เป็นต้น

สถานที่ตั้งท้องพระโรงกรุงธนบุรี (16)

สถาปัตยกรรมใกล้เคียง

แสดงความคิดเห็น