มณฑปพระพุทธบาท (33)

สระบุรี

Share

Copied
  • ข้อมูล
มณฑปพระพุทธบาท สระบุรี ถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งของไทย เป็นสถาปัตยกรรมแบบอยุธยา มีลักษณะเป็นมณฑปฐานสูงสร้างคร่อมรอยพระพุทธบาทซึ่งอยู่บนยอดเขาพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ตามตำนานเล่าว่ามีชื่อว่า พรานบุญ ได้พยายามไล่เนื้อไปตามไหล่เขาและพบเนื้อที่ ตนยิงบาดเจ็บนั้นไปกินน้ำในแอ่งเล็กแห่งหนึ่ง บาดแผลที่ตัวก็หายไปหมดเป็นอัศจรรย์ยิ่งนัก เมื่อเนื้อมีกำลังหนีไปได้ พรานบุญจึงไปดูที่แอ่งนั้นพบว่าเป็นรอยพระพุทธบาท เมื่อความทราบถึงสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม พระองค์จึงเสด็จฯ มาทอดพระเนตรก็รู้ชัดว่าเป็นรอยพระพุทธบาทตรงตามที่พระสงฆ์ฝ่ายลังกาได้เอาไว้ในคัมภีร์ ซึ่งได้กล่าวถึงว่า ในสยามประเทศมีรอยพระพุทธบาทอยู่บนภูเขาด้วยเช่นกัน

เมืองโบราณได้สร้างมณฑปพระพุทธบาทขึ้น โดยยึดถือข้อมูลจากนิราศพระบาทของสุนทรภู่และปุณโณวาทคำฉันท์ของพระมหานาค วัดท่าทราย ซึ่งกล่าวไว้ก่อนที่จะถูกซ่อมดัดแปลงในสมัยต่อมา การตกแต่งภายในมณฑปโดยเฉพาะการประดับกระจกเงาบนผนังและเพดาน ถือจากหลักฐานที่กล่าวไว้ในจดหมายเหตุขุนโขลน ส่วนรอยพระพุทธบาทนั้นได้รับมอบจาก ฯพณฯ ประธานาธิบดีอินเดีย เมื่อครั้งมาเยี่ยมชมเมืองโบราณ

สถานที่ตั้งมณฑปพระพุทธบาท (33)

แสดงความคิดเห็น