พระปรางค์ยอดกลีบมะเฟือง (32)

ชัยนาท

Share

Copied
  • ข้อมูล
พระปรางค์ยอดกลีบมะเฟืองเป็นลักษณะสถาปัตยกรรมรุ่นเก่าก่อนกรุงศรีอยุธยา นิยมสร้างกันในสมัยอู่ทองหรืออโยธยา ก่อด้วยอิฐแนบสนิทไม่สอปูน เป็นปรางค์ทรงชะลูดสูง ฐานกว้าง ๑๒ เมตร สูงตลอดองค์ ๒๐ เมตร จัดอยู่ในสมัยอู่ทองตอนปลายอายุราวพุทธศตวรรษที่ ๑๘

ปรางยอดกลีบมะเฟืององค์นี้ได้ถ่ายแบบมาจากปรางค์เล็กที่หน้าพระวิหารหลวง วัดมหาธาตุสรรคบุรี ชัยนาท ที่น่าแปลกสำหรับปรางค์องค์นี้ คือ แม้ปูนฉาบผิวจะร่วงหล่นลงมาหมดเหลือแต่อิฐ แต่อิฐก็ไม่ได้ร่วงหล่นมาเลยทั้ง ๆ ที่ไม่ได้สอปูน อิฐที่วางไว้แนบสนิทเป็นเนื้อเดียวกันแสดงถึงเทคนิคการก่อสร้างอันดีเยี่ยม ซึ่งสมัยหลังไม่อาจทำตามได้ รูปทรงของยอดกลีบมะเฟืองนี้นอกจากที่ สรรคบุรีแล้ว ยังพบที่วัดมหาธาตุ ลพบุรี อันเป็นศิลปะอโยธยา กลีบมะเฟืองแต่ละกลีบมีรูปปูนปั้น เทพนมประจำทุกกลีบ เฉพาะที่เมืองสรรคบุรี นับจำนวนได้ ๒๘ กรีบ หมายถึงจำนวนดาวฤกษ์ ๒๘ กลุ่มตามคัมภีร์ของมหายาน (นิกายหินยานถือว่ามี ๒๗ กลุ่ม) อันจำนวนกลีบมะเฟืองนี้แต่ละแห่ง ไม่เท่ากัน คือบางทีก็มี ๓๒ กลีบ อันหมายถึงอาการ ๓๒ ของมนุษย์ อย่างไรก็ดีจำนวนกลีบนั้นล้วนเจตนาให้เข้ากับทางธรรมและทางโลกเสมอ

สถานที่ตั้งพระปรางค์ยอดกลีบมะเฟือง (32)

แสดงความคิดเห็น