สวนขวา (15)

Share

Copied
  • ข้อมูล
กลุ่มสถาปัตยกรรมแบบจีนแห่งนี้ เชื่อว่าเป็นส่วนหนึ่งของสวนขวาภายในพระบรมมหาราชวัง ครั้งพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ซึ่งสร้างไว้เพื่อเป็นที่เสด็จประพาสภายในพระบรมมหาราชวัง ต่อมาพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้เลิกล้มสวนขวาเสีย และให้รื้อถอนสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ไปถวายวัดหลายวัด ในสวนขวาจะมีทั้งเก๋งจีนที่นิยมสร้างโดยพระมหากษัตริย์หรือเจ้านายผู้สูงศักดิ์ แผ่นศิลารูปเสา สิงโต ตุ๊กตาจีน และแผ่นหินจำหลักภาพเรื่องราวในพงศาวดารจีนมากมาย

เมืองโบราณได้ขอผาติกรรมชิ้นส่วนสิ่งก่อสร้างเหล่านี้มาจากวัดไผ่เงิน ตำบลตรอกจันทร์อำเภอยานนาวา กรุงเทพฯ เพื่อแสดงให้เห็นว่าในช่วงรัตนโกสินทร์ตอนต้นมีศิลปะจีนเข้ามาปะปนกับศิลปะไทยอยู่มาก และสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างไทยและจีน

แสดงความคิดเห็น