หอพระแก้ว (30)

Share

Copied
  • ข้อมูล
เมื่อครั้งที่พระนครศรีอยุธยาเป็นราชธานี มีอำนาจแผ่ไพศาล สามารถปราบปรามบ้านเมืองน้อยใหญ่ต่าง ๆ ได้มากมาย และได้นำสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเครื่องบรรณาการจากต่างแดนต่างถิ่นมารวมไว้ให้คนได้เคารพบูชา ในฐานะที่เป็นเมืองศูนย์รวมความศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนา

หอพระแก้วที่สร้างขึ้นในเมืองโบราณนี้มีลักษณะรูปทรงเป็นหอแปดเหลี่ยม ซึ่งเมืองโบราณ ได้แบบอย่างมาจากภาพสลักบนบานประตูตู้พระธรรมสมัยกรุงศรีอยุธยา ปัจจุบันเก็บรักษาไว้ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ดูแล้วสอดคล้องกับภาพอาคารทรงสูงสมัยอยุธยาที่ชาวต่างชาติได้บันทึกไว้ ภายในมีการประดับประดาที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนา เช่น ภาพพุทธประวัติ ชาดก ไตรภูมิพระร่วง พระพุทธรูปแบบต่าง ๆ ตลอดจนศิลปกรรมอีกหลายแขนง เช่น งานจำหลักไม้ งานประดับมุกที่ทรงคุณค่า ถือได้ว่าหอพระแก้วแห่งนี้คือสัญลักษณ์ของความเป็นศูนย์กลางทางศาสนาแห่งราชธานีศรีอยุธยาในอดีตนั่นเอง

สถานที่ตั้งหอพระแก้ว (30)

แสดงความคิดเห็น