ศาลาการเปรียญวัดใหญ่สุวรรณาราม (11)

เพชรบุรี

Share

Copied
  • ข้อมูล
ศาลาการเปรียญวัดใหญ่สุวรรณารามหรือมักเรียกกันว่า ตำหนักพระเจ้าเสือ เดิมเป็นพระตำหนักอยู่ในพระบรมมหาราชวังกรุงศรีอยุธยา ต่อมาสมเด็จพระเจ้าเสือโปรดเกล้าฯ ให้รื้อถวายสมเด็จพระสุวรรณมุนี (สมเด็จเจ้าแตงโม) พระสังฆราชแห่งกรุงศรีอยุธยาสมัยนั้น ซึ่งมีชาติภูมิเป็น ชาวเพชรบุรี พระตำหนักนี้จึงถูกรื้อมาไว้ที่วัดเดิมซึ่งท่านเคยอาศัยเล่าเรียนอยู่ ศาลาการเปรียญหลังนี้เป็นสถาปัตยกรรมแบบอยุธยาในสมัยพุทธศตวรรษที่ ๒๓ สร้างด้วยไม้สักทั้งหลัง เสาทุกต้นเป็นเสาแปดเหลี่ยม บานประตูกลางด้านหน้ามีลายจำหลักไม้อันประณีตพิสดาร ประตูเป็นซุ้มเรือนแก้วยอดแหลมดูเด่นสง่าเป็นพิเศษ ทั้งยังมีลายปูนปั้นที่หน้าบัน อันเป็นฝีมือช่างชั้นครูของเพชรบุรีโดยแท้ หลังคามุงกระเบื้องกาบู มีช่อฟ้า ใบระกาประดับกระจก ฝาปะกนด้านนอกเดิมเขียนลายทอง ภายหลังลบเลือนไปจึงทาสีแดงทับ ส่วนภายในเป็นสีฝุ่น ซึ่งก็ลบเลือนเสียส่วนมากเช่นเดียวกัน
เมืองโบราณได้สร้างศาลาการเปรียญวัดใหญ่สุวรรณารามขึ้น โดยย่อส่วนลงให้เล็กกว่าของจริงเล็กน้อย ภายในจัดเป็นพุทธพิพิธภัณฑ์แสดงศิลปวัตถุต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องในพระพุทธศาสนา

สถานที่ตั้งศาลาการเปรียญวัดใหญ่สุวรรณาราม (11)

สถาปัตยกรรมใกล้เคียง

แสดงความคิดเห็น