ตั๋วเข้าชม

เมืองโบราณเปิดบริการทุกวัน เวลาทำการ 9.00 – 19.00 น.